Et bæredygtigt løft af organisationen – fra vision til hverdag

De frie kostskoler rummer en særlig kultur. En kultur der bygger på tradition og det er en god ting. Traditioner har også i nogen grad bidraget til at mange af de køkkener, der laver mad til de unge mennesker, laver traditionel mad og på rigtigt mange skoler har personalet gjort det med de samme kollegaer i mange år. Det at kunne skabe forandringer og lykkes med dem, er et håndværk der skal tages seriøst. For mange skoler prøver sig frem, uden at vide hvad der sker i en forandringsproces, der har sit udgangspunkt i de mennesker, der har deres hverdag i køkkenet. Der er en særlig kultur på en fri kostskole, som man er nødt til at og være i stand til at navigere i, hvis traditionerne skal udvikles. Et kokkesvendebrev er ikke i sig selv en kvalitet – det er heller ikke i sig selv en kvalitet at have mange års erfaring. I løbet af udviklingsforløbet arbejder vi med potentialet i et køkkenpersonale, der skal være i stand til at være rollemodeller for eleverne og som også bliver i stand til, at flytte sig fra et traditionel udgangspunkt og til en mere bæredygtig køkkendrift og selv fortsætte bevægelsen mod mere økologi og bæredygtighed, når hverdagen rammer. Mod, ærlighed og faglighed er kodeord i en proces hvor tryghed og ordentlighed er værktøjer til finde jeres nye mål i jeres hverdag.

Målet for udviklingsforløbet skal være et ønske om et mere bæredygtigt køkken – i denne sammenhæng defineret som; Flere lokale sæsonprodukter, mere økologi, mindre kød og færre engangsartikler.

Alle skoler er forskellige og alle skoler har forskellige udgangspunkter og det er fra jeres eget udgangspunkt, vi starter processen.

Forslag til indhold i jeres udviklingsforløb:

Opstartsmøde med den ansvarlige leder.

Planlægningsmøde med ledergruppen med ansvaret for køkkenet (forstander, afdelingsleder, køkkenleder, souschef osv.) herunder rundvisning skolens køkken og en gennemgang af køkkenets hverdag og vilkår. På mødet udarbejdes der en skitse til en udviklingsplan med mål, muligheder og udfordringer.

Detailplanlægning af forløbet udvikling af plan, med milepæle i samarbejde med ledergruppen

Et internt dagskursus med udgangspunkt i skolens mål, værdier og hverdag.

Løbende opfølgning og sparring med lederne via telefon og/eller onlinemøde.

Midtvejsmøde med hele køkkenpersonalet og ledergruppen.

Justering af indhold, mål og milepæle i for udviklingsforløbet.

Afslutningsmøde/evaluering med hele køkkenpersonalet og ledelsesgruppen.

Konkretisering af nye mål for organisationen – hvad skal  de næste skridt være? Hvor er der plads til mere bæredygtighed og hvordan kan vi lykkes med at holde fast i det vi har opnået?

Udviklingsforløbet indeholder 5 – 6 fysiske besøg på jeres skole.

Pris for det beskrevne udviklingsforløb: 30.000 kr + råvarer, transport og moms