Supervision for køkkenansatte i de frie skoler

Har du lyst til at vende hverdagens køkkenudfordringer med et menneske der kender kulturen på de frie kostskoler? Har du lyst til at tale med et menneske, der i 10 år havde sin gang som leder, midt i alle hverdagsudfordringerne, og som også har de køkkenfaglige og menneskelige kompetencer til at give dig personlig sparring og udvikle din faglighed?

Et supervisionsforløb kan afvikles over kort eller lang tid – individuelt eller i grupper. Samtalerne kan foregå hos jer, ude i byen, pr. telefon, via teams eller i en blanding af det hele. Inden vi går i gang aftaler vi klare rammer for hvad du og din arbejdsplads gerne vil opnå med forløbet. Vi kan eksempelvis have fokus på din personlige arbejdsglæde som leder, arbejdsmiljøet, hvordan I har eleverne med i køkkenet, samarbejdet mellem de forskellige faggrupper på skolen, implementering af det nye grønne køkken, maden – kort og godt – eller en blanding af alt det I har lyst til at arbejde med.