Konsulent i bæredygtig omstilling

Køkkenkultur er en stor paraply af forskellige muligheder lige fra en kort sparringssamtale på et par timer, til et bæredygtigt løft af hele organisationen, der tager et helt år.  Du kan købe en produktion af en podcast, udviklingssamtaler til køkkenpersonalet, sparingssamtaler til ledere, udvikling af opskrifter, gæsteundervisning og meget andet. Vi kan også bare tage en snak over en kop kaffe og se om vi tænker at jeg kan bidrage i jeres organisation  med min entusiasme, faglighed og erfaring – hele vejen fra vision til jeres nye og bæredygtige hverdag.

Ring og få en snak om jeres muligheder

Et bæredygtigt løft af organisationen – fra vision til hverdag

De frie kostskoler rummer en særlig kultur. En kultur der bygger på tradition. Og det er en god ting. Traditioner har også i nogen grad bidraget til, at mange af de køkkener der laver mad til unge mennesker, laver traditionel mad. Og på rigtig mange skoler har personalet lavet mad med de samme kollegaer i mange år. Det, at kunne skabe forandringer og lykkes med dem, er et håndværk, der skal tages seriøst. Mange skoler prøver sig frem uden at vide, hvad der sker i en forandringsproces. Der er en særlig kultur på en fri kostskole, som man er nødt til at være i stand til at navigere i, hvis traditionerne skal udvikles. Et kokkesvendebrev er ikke i sig selv en kvalitet. Det er heller ikke i sig selv en kvalitet at have mange års erfaring. I løbet af udviklingsforløbet arbejder vi med potentialet i et køkkenpersonale, der skal være i stand til at være rollemodeller for eleverne, og som også bliver i stand til at flytte sig fra et traditionel udgangspunkt til en mere bæredygtig køkkendrift. Og til selv at fortsætte bevægelsen mod mere økologi og bæredygtighed, når hverdagen rammer. Mod, ærlighed og faglighed er kodeord i en proces, hvor tryghed og ordentlighed er værktøjer til at finde jeres nye mål i jeres hverdag.

Målet for udviklingsforløbet skal være et ønske om et mere bæredygtigt køkken – i denne sammenhæng defineret som; Flere lokale sæsonprodukter, mere økologi, mindre kød og færre engangsartikler.

Alle skoler er forskellige og har forskellige udgangspunkter Og det er fra jeres udgangspunkt, vi starter processen.

Forslag til indhold i jeres udviklingsforløb:

Opstartsmøde med den ansvarlige leder.

Planlægningsmøde med ledergruppen med ansvaret for køkkenet (forstander, afdelingsleder, køkkenleder, souschef osv.), herunder rundvisning i skolens køkken og en gennemgang af køkkenets hverdag og vilkår. På mødet udarbejdes der en skitse til en udviklingsplan med mål, muligheder og udfordringer.

Detailplanlægning af forløbet og udvikling af plan med milepæle i samarbejde med ledergruppen.

Et internt dagskursus med udgangspunkt i skolens mål, værdier og hverdag.

Løbende opfølgning og sparring med lederne via telefon og/eller onlinemøde.

Midtvejsmøde med hele køkkenpersonalet og ledergruppen.

Justering af indhold, mål og milepæle for udviklingsforløbet.

Afslutningsmøde/evaluering med hele køkkenpersonalet og ledergruppen.

Konkretisering af nye mål for organisationen – hvad skal de næste skridt være? Hvor er der plads til mere bæredygtighed? Hvordan kan vi lykkes med at holde fast i det, vi har opnået?

Udviklingsforløbet indeholder 5 – 6 fysiske besøg på jeres skole.

Pris for det beskrevne udviklingsforløb: 30.000 kr + råvarer, transport og moms

Supervision for køkkenansatte i de frie skoler

Har du lyst til at vende hverdagens køkkenudfordringer med et menneske der kender kulturen på de frie kostskoler? Har du lyst til at tale med et menneske, der i 10 år havde sin gang som leder, midt i alle hverdagsudfordringerne, og som også har de køkkenfaglige og menneskelige kompetencer til at give dig personlig sparring og udvikle din faglighed?
 
Et supervisionsforløb kan afvikles over kort eller lang tid – individuelt eller i grupper. Samtalerne kan foregå hos jer, ude i byen, pr. telefon, via teams eller i en blanding af det hele. Inden vi går i gang aftaler vi klare rammer for hvad du og din arbejdsplads gerne vil opnå med forløbet. Vi kan eksempelvis have fokus på din personlige arbejdsglæde som leder, arbejdsmiljøet, hvordan I har eleverne med i køkkenet, samarbejdet mellem de forskellige faggrupper på skolen, implementering af det nye grønne køkken, maden – kort og godt – eller en blanding af alt det I har lyst til at arbejde med.

En skræddersyet forandring i jeres køkken

Udvikling af bæredygtige køkkenvisioner i samarbejde med jeres beslutningstagere. Et forløb med coaching, ideudvikling, sparring med køkkenansatte med fokus på personlig og faglig udvikling. En lavpraktisk gennemgang af køkkenets arbejde herunder også indkøbet – kan der købes smartere ind og skabes en bedre køkkenøkonomi? Hjælp til at udvikle en kostpolitik, der passer til køkkenet og rammerne. Praktisk og teoretisk hjælp til at gennemføre en forandringsproces i køkkenet – hjælp i hele eller dele af processen.

Alt fra 2 timers ideudvikling til et større udviklingsforløb over 6 måneder.